• 1 week ago

अन्तराष्ट्रिय थाहा दिवसको अवसरमा निबन्ध प्रतियोगिता

अन्तराष्ट्रिय थाहा दिवसको अवसरमा निबन्ध प्रतियोगिता

सूचना मागकर्ता र सूचना अधिकारीका लागि आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ता (संचारकर्मी, सूचनाका हकका अभियन्ता. नागरिक समाजका अगुवा वा व्यक्ति) र सूचना अधिकारीको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी वीषयमा एक हजार शब्दको निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेकाले २०७४ असोज २० गतेभित्र आयोगमा आइपुग्ने गरि निबन्ध पठाउन अनुरोध छ | प्रथम पुरस्कार रु. २५ हजार, दितीय पुरस्कार रु. १५ हजार र तृतिय पुरस्कार रु. १० हजार रहेको छ |

 

राष्ट्रिय सूचना आयोग अन्य विवरण

  • सुचनाको हक सम्बन्धि निबन्ध १ हजार शब्दमा नबडाइ पेश गनुपर्नेछ |
  • हार्ड कपि वा इलेक्ट्रोनिक कपि ( प्रिन्ट Scan ) दुबैको मान्यता छ | तोकीएको म्यादभित्र प्राप्त हुनुपर्नेछ |
  • राष्ट्रिय सूचना आयोगले निबन्ध प्रतियोगिता मुल्यांकन समिति तय गर्नेछ |
  • मुल्यांकन बारे मुल्यांकन समितिलाई सर्वाधिकार रहनेछ |
  • थप जानकारी जिज्ञासा भएमा दीइनेछ |