Total : 620


SN सूचना अधिकारी निकाय पद सम्पर्क
31 Ramchandra Bhatta जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटी PIO dadodoti80@gmail.com 094-411126,
32 Ambadatta Joshi जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटी PIO ambadatt.joshi33@gmail.com 9848742556
33 Ramesh Malashi जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटी PIO 9848694537
34 Tek Bahadur Khadka जिल्ला विकास समितिको कार्यालय डोटी PIO 9858440239
35 Ganesh Bahadur Pal सुदुर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय PIO gbpalthakuri6@gmail.com 9848597540
36 Dinesh Gupta सुदुर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय PIO dineshkgupta19@gmail.com 9848526151
37 deodailekhpio जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख PIO deodailekh66@gmail.com 089410150
38 dhodailekhpio जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख PIO dho_dailekh@yahoo.com 089410117
39 dpodailekhpio जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेख PIO dpo.dailekh@yahoo.com 089420149
40 ddcdailekhpio जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दैलेख PIO ddcdailekh@gmail.com 089410029