Total : 620


SN सूचना अधिकारी निकाय पद सम्पर्क
72 Buddhi Bhatta जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ Information Officer buddhi.bhatta@yahoo.com 9851065249
73 dphokathmandupio जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ PIO puskar.bijukshe25@gmail.com 9848642001
74 पवित्र मणी आचार्य डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा PIO office@gmail.com ९८४६११८१३५
75 dadopalpapio जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पाल्पा PIO dadoplp@yahoo.com 9847056537
76 Hari Bhakta Shrestha शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, पाल्पा PIO hi_haribir@yahoo.com 9855026798
77 महेन्द्र सुवेदी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाल्पा PIO mahendrasubedi21@gmail.com ९८४७०३४०८३
78 dpopalpapio जिल्ला हुलाक कार्यालय, पाल्पा PIO harigaire555@gmail.com 9857060138
79 Durga Bahadur Thapa जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पाल्पा PIO durgaddc@gmail.com 9857060220
80 madhav gyawali जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पा PIO mgwalipalpa@gmail.com 9857062062
81 Khum Bahadur Bhandari डिभिजन सडक कार्यालय, महेन्द्रनगर PIO khum.bhandari@gmail.com 9841613816