• 1 year ago

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीबाट कोरोना भाईरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १५ दिनको पारिश्रमिक