• 5 years ago

विश्व थाहा दिवसः "थाहा पाउने अधिकार" पुस्तिका प्रकाशन

२०६५ असोज १२ गते, २००८ सेप्टेम्बर २८ - विश्व थाहा दिवस (World Right to Know Day) को उपलक्ष्यमा आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका "थाहा पाउने अधिकार" प्रकाशित भयो ।