• 5 years ago

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

मिति २०७१।०३।१७  मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती यहाँवाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

Downloads

    Fifth Annual Report of NIC is Publicly announced