National flag
logo
समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोग

पूर्व सचिव र कार्यकाल

सि.नं.

नाम

कार्यकाल

डा. गणेश राज जोशी 

२०६६/०६/२६ देखि २०६६/१०/२४ सम्म

विन्द्रा हाडा भट्टराई 

२०६७/०१/१२ देखि २०६७/१०/१० सम्म

आनन्दराज पोखरेल

२०६७/१०/१४ देखि २०६८/०२/०२ सम्म

 

उमाकान्त झा

२०६८/०२/०४ देखि २०६८/०४/०६ सम्म

नाथुप्रसद चौधरी

 

२०६८/०४/०८ देखि २०६८/०८/०२ सम्म

सुरेशमान श्रेष्ठ 

 

२०६८/०५/१० देखि २०६८/१०/२० सम्म

जीवन प्रभा लामा 

२०७१/०५/०२ देखि २०७१/११/२८ सम्म

श्री श्रीराम पन्त

 

२०६८/१०/२३ देखि   २०७१/०४/०२ सम्म

लक्ष्मण प्रसाद मैनाली 

 

२०७१/१२/०१ देखि २०७२/०८/०६ सम्म

 

१०

शरदराज विष्ट

 

२०७२/०८/१४ देखि २०७३/०९/२९ सम्म

११

खगराज बराल

 

२०७३/१०/२६ देखि २०७४/०१/२८ सम्म

 

१२

याम कुमारी खतिवडा

 

२०७४/०२/२५ देखि २०७४/०७/१२ सम्म

 

१३

शंकरपरसाद पाठक

२०७४/०७/२९ देखि २०७४/१०/१६ सम्म

 

१४

मणिराम ओझा

२०७५/०१/०१ देखि २०७७/०७/१९ सम्म

१५

डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल

२०७७/०४/१२ देखी २०७७/१२/११ सम्म