National flag
logo
समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोग को सचिव र सम्पूर्ण टोलीको नाम र सम्पर्क सूची

राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकको ऐनको प्रावधानहरू बमोजिम स्वतन्त्र निकायको रुपमा वि.सं. २०६५ मा स्थापना भएको थियो। यो नेपालमा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका लागि जिम्मेवार छ। नेपाल सरकारले एक प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त रहेको आयोग गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको अन्य कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले खटाएको छ। आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ३० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। आफ्नो कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा प्रवर्द्धन शाखा र पुनरावेदन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा रहेका छन्।

सि.

शाखा

पद

नाम

फोन नं.

ए. नं.

मोबाइल

 

श्री सूचना आयुक्त

श्री महेन्द्र मान गुरूङ्ग

४५९६५४६

२०७

९८५१२१५४२५

सचिवालय

श्री शर्मिला महर्जन

 

२०५

९८४१५१३७८९

शाखा अधिकृत

 

सूचना आयुक्त

श्री कमला ओली थापा

४५९६५४८

२०२

९८४१५७३१८९

सचिवालय

श्री मन्दिरा महर्जन

 

२०६

९८४९१३८४१६

शाखा अधिकृत

 

सूचना आयुक्त

श्री रत्नप्रसाद मैनाली

४५९६५४३

२०१

९८४९३७७०९१

सचिवालय

श्री युग कुमारी ढकाल

 

 

९८४५५९५०६३

नायव सुब्बा

 

सचिव

श्री होम प्रसाद लुइटेल

४५९६५४७

१०२

९८४३७४१०८५

प्रशासन शाखा

उप-सचिव

श्री लक्ष्मण विक्रम थापा

४५९३९८३

 

९८५१०९७५४९

शाखा अधिकृत

श्री हरिहर कार्की

   

९८४१६३४७१५

कम्प्युटर इन्जिनियर

श्री प्रिता दाहाल

 

 

९८६०९३१९५८

नायव सुब्बा

श्री सान्ता न्यौपाने

 

१०५

९८५११४६९११

कम्प्युटर अपरेटर

श्री मोहन ज्ञवाली

 

 

९८५११८९५२२

योजना तथा प्रबर्द्धन शाखा

उप-सचिव

श्री सन्तोष कुमार दाहाल

 

२०३

९८४१३६४३०७

शाखा अधिकृत

श्री डिल्लीराम भट्ट

 

 

९८६०२१७८५४

शाखा अधिकृत

श्री जीवन कुँवर

 

 

९८४९०७११७४

पुनरावेदन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

उप-सचिव (कानून)

श्री सुदर्शन ढकाल

 

 

९८४१७१९४८२

शाखा अधिकृत

श्री सालिकराम भट्टराई

 

२१०

९८५२०५२०९६

कानून अधिकृत

श्री कपिल जंग रावल

 

२१०

९८४१०३९४००

नायव सुब्बा

श्री रन्जना दाहाल

   

९८४९०९४२२५

कम्प्युटर अपरेटर

श्री गौरव गुरूङ्ग

   

९८०३७६४४३२

आर्थिक प्रशासन शाखा

लेखा अधिकृत

श्री शर्मिला सुवेदी

   

९८४६५१७५१८

लेखापाल

श्री लक्ष्मण अर्याल

 

१०४

९८४५२९००१८

 

. . चा.

श्री हरि कृष्ण श्रेष्ठ

   

९८४१४७५४४०

१०

 

. . चा.

श्री सिताराम बस्नेत

   

९८४८०६१२७०

११

 

. . चा.

श्री बृज किशोर राउत

   

९८०९२४१५७८

१२

 

. . चा.

श्री विजय श्रेष्ठ

   

९८४९८८५३०६

१३

 

. . चा.

श्री महेश खड्का

   

९८४९२२४५९०

१४

 

. . चा.

श्री अर्जुन तिमल्सिना

   

९८४१०२९८६९

१५

 

पाले चौकिदार

श्री टिका प्रसाद घिमिरे

   

९८२६७०९७५०

१६

 

पाले चौकिदार

श्री नवराज कार्की

   

९८६२९८१२०६

१७

 

कुचिकार

श्री सुनिता पोडे

   

९८१३३८३६४३

१८

 

का. .

श्री माईली तामाङ्ग

   

९८१३०३९९९८

१९

 

का. .

श्री नविन सुवेदी

४५९६५४४

४५६४४१२

१००

९८४९८६६२४७

२०

 

का. .

श्री सृजना देवकोटा

९८६५०५६२९६

२१

 

का. .

श्री दिपक न्यौपाने

   

९८०३६४८५९९

२२

 

का. .

श्री रुप्सना भट्टराई

   

९८६८१३६७९६

२३

 

का. .

श्री शुसिला थापा अधिकारी

   

९८४१९४९९८४

२४

 

का. .

श्री धनमाया तिमिल्सिना

 

 

९८६०५१००१२