• 3 years ago

सामुदायिक रेडियोमा PSA को प्रसारण

मिति २०७४÷०६÷३० गते देखि दैनिक रुपमा २८७ सामुदायिक रेडियो नेटवेर्कबाट Super Prime Time बिहान ६ः११ समाचारको बीचमा र बेलुकी ७ः४१ समाचारको बीचमा गरी दैनिक दुई पटक प्रसारण भएको हुने हुदाँ सुन्न नभूलनु होला ।