सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्न तथा गराउनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले कम्प्यूटर पद्दतिमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information System) को व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकले यसको प्रयोग गरी यो System लागू भएका कार्यालयमा सूचना अधिकारी समक्ष आफूलाई चाहिएको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्न सक्नु हुनेछ । यस प्रणाली मार्फत माग गरिएका सूचना प्रदान गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी एवम् कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

Login