National flag
logo
समाचार
श्री महेन्द्र मान गुरुङ

प्रमुख सूचना आयुक्त

श्री कमला ओली थापा

सूचना आयुक्त

PDMS प्रणालीमा आबद्धता


account_balance

संघ
1049

dialpad

प्रदेश
7

device_hub

महानगरपालिका
6

domain

उप-महानगरपालिका
11

image

नगरपालिका
276

landscape

गाँउपालिका
460